Informasjon om E-sport

Hvordan virker det

Hvordan virker det?

For deg som vil undervise

1. Registrer deg gratis og oppgi hva du vil undervise. Du bestemmer timepris, hvor og når du vil undervise.

2. Motta forespørsler om undervisning og velg hvilke du vil akseptere.

3. Avtal timer og lær bort det du kan. For onlineundervisning anbefaler vi Discord. Pengene får du rett på konto.

Husk å søke om politiattest dersom du planlegger å undervise mindreårige.
Se for øvrig Betingelser for bruk for detaljer om skatt, moms, politiattest o.l.

For deg som vil lære

1. Registrer deg gratis og finn det du vil lære.

2. Send forespørsler om undervisning og kom i direkte kontakt med undervisere.

3. Avtal timer, lær noe nytt og gi underviseren en omtale.

For økt trygghet innhenter vi politiattest fra undervisere som har elever under 18 år. 

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor får jeg ikke eposten for å bekrefte epostadressen min?

Noen ganger havner denne eposten i spamfilteret, spesielt på Hotmail- og Live-adresser. Sjekk i der og ta eventuelt kontakt dersom du ikke finner den, så ordner vi det.

Hvilken timepris burde jeg sette?

Underviser bestemmer selv timepris. Husk at det burde være en sammenheng mellom ditt nivå og prisen det tas for å undervise evnen. Lavt nivå burde ha lav timepris mens høyt nivå burde ha noe høyere timepris. En lavere timepris i starten gjør det lettere å få elever raskt, få erfaring med tjenesten og en positiv rating på din profil.

Hva skjer hvis underviser ikke kan det han/hun har oppgitt og jeg som elev ikke lærer det jeg forventet?

Før undervisningstimen er det viktig at dere er tydelig på hva underviser kan, hva eleven kan og hva eleven ønsker å lære. Da legger dere godt tilrette for en god undervisningstime. Dersom du som elev allikevel skulle oppleve at underviser ikke hadde det kunnskapsnivået han/hun hadde oppgitt, så registrerer du en disputt etter undervisningstimen. Noen fra Evner tar da kontakt med deg og løser opp på en god måte og refunderer deg også dersom det viser seg at underviser har overvurdert sin kompetanse.

Kan jeg undervise noe jeg ikke er ekspert på?

Absolutt! Når du legger ut en annonse oppgir du nivå og beskriver evnen din. Elevene dine vil da ha en balansert forventning til hvor mye de kan lære av deg. Husk å prissette evner på lavere nivå lavt.

Kan man lære av noen som ikke er ekspert?

Absolutt, og prisen er i tillegg trolig lavere. En elev på nivå 2 kan godt undervises av en underviser på nivå 4. Etter hvert som eleven klatrer på sitt eget nivå kan det hende at hun burde finne en ny lærer på et høyere nivå.

Forplikter jeg meg til å undervise når jeg tilbyr undervisning?

Absolutt ikke. Når du har lagt ut en undervisningsannonse kan du motta konkrete forespørsler fra elever om å undervise. Det er opp til deg å akseptere eller avslå forespørslene.

Hvor mye av timeprisen går til underviseren?

Vi utbetaler 90% av timeprisen til underviseren.

Når får jeg utbetaling for undervisningstimene mine?

Utbetaling foregår gjennom Stripe og tar fra noen minutter til to virkedager.

Hvordan blir jeg godkjent for undervisning av mindreårige?

Les om hvordan du søker politiattest  her.

Er det trygt å betale og få betalt på esport.evner.no?

Absolutt. På Esport.Evner.no bruker vi Stripe, en betalingsleverandør som er sertifisert som en PCI Level 1 Service Provider og vi kommuniserer over SSL. Dette er sikkerhet på lik linje med nettbanker. Du kan lese mer om Stripe og sikkerhet her.

Bør jeg bekymre meg for om underviseren min snakker med andre om undervisningen?

Nei. Både underviser og elev godkjenner en taushetserklæring for hver time som inngås og erklærer at privat og/eller sensitiv informasjon man kommer i besittelse av i forbindelse med undervisningen forblir mellom de partene som er involvert i undervisningen.

Kan vi avtale betaling utenfor Esport.Evner.no?

Nei. Avtaler og betaling utenfor tjenesten bryter med våre retningslinjer og vil medføre utestengelse.